Results 2023

 

AIR 87
Mr. AYAN JAIN

AIR- 175
Miss. NATASHA GOYAL

SHIVANG RASTOGI
AIR 307

UTKARSH TRIPATHI
AIR 336

VINOTHINI C
AIR 360

AIR 379
Mr. RAJAT SINGH

AIR 408
Miss. AKANSHA GUPTA

SWATHIKA RP
AIR 456

AIR 643
MR. RISHABH YADAV

AIR 693
Mr. MORE SHIVHAR CHAKRADHAR

SANDEEP KUMAR
AIR 697

AIR- 822
Mr. AYUSH AGRAWAL

SOUVIK
AIR 833